Viesti

Jäsenen KELA-toimisto

Vakuutuskassa toimii sairausvakuutuslain mukaisena työpaikkakassana, joka myöntää jäsenilleen heille sairausvakuutuslain mukaan kuuluvat korvaukset.

Oma vakuutus

Vakuutuskassa myöntää lisäetuuskorvauksia pääasiassa sairaudesta aiheutuvista kuluista jäsenilleen.  Kassa pyrkii turvaamaan jäsenille tarpeelliset kulut joko kokonaan tai osittain.

Sairausajan palkanmaksaja

Vakuutuskassa maksaa  työehtosopimuksen mukaisen sairausajan ja äitiysvapaan palkan (täydennyspäiväraha, -äitiyspäiväraha).