Viesti

 

Sairaanhoidon korvaukset

 • Jos jäsen on käynyt sellaisessa apteekissa, lääkäriasemalla tai hoitolaitoksessa, johon vakuutuskassalla ei ole suorakorvaussopimusta, tulee jäsenen maksaa hoidosta aiheutuneet kustannukset kokonaan - palveluntuottaja ei saa suoraan vähentää sairausvakuutuslain mukaista korvausta (=Kela-korvaus) laskunsa loppusummasta.

 • Korvausten maksamisen jälkeen saat kassalta korvauskuitin, josta ilmenevät kaikki kassan suorittamat korvaukset.

 • Lisäksi saat Kelan keskitetyn postituksen kautta erikseen päätöksen, jossa on selvitys sairausvakuutuslain mukaisesta korvauksesta.

 

Kassan lähettämän korvauskuitin voit saada suoraan NetPostiisi  www.posti.fi/netposti

 


 

Hakuaika

 • Korvausta sairauden tai raskauden ja synnytyksen aiheuttamista kustannuksista on  haettava kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun maksu, josta korvausta haetaan, on suoritettu. 

 


 

Korvattavat kustannukset

 

Korvausta myönnetään tarpeellisista kustannuksista silloin, kun kysymyksessä on sairauden hoito.

 

Lääkäripalkkiot

 • korvausta myönnetään silloin, kun myös sairausvakuutuslain mukaiseen korvaukseen on oikeus
 • 100 % yleislääkärinpalkkiosta

 • 80 % erikoislääkärin palkkiosta

 • 80 % yksityisellä lääkäriasemalla lääkärin tekemästä toimenpiteestä

 

Laitosmaksut

 • laitosmaksusta korvataan enintään 500 euroa / hoitokerta

 

Terveyskeskusmaksut

 • 100 % terveyskeskusmaksusta

 

Sairaalamaksut

 • 100 % sairaalan ja terveyskeskuksen hoitopäivämaksusta (alimman maksuluokan mukaan)

 

Päiväkirurgiamaksut

 • 100 % päiväkirurgiasta peritystä maksusta (enintään sos- ja terv.huollon asiakasmaksuista annetun asetuksen 912/1992 mukaisiin enimmäismääriin saakka)

 

Poliklinikkamaksut

 • 100 % julkisen sairaanhoidon poliklinikkamaksusta

 

Lääkkeet

 • korvausta myönnetään silloin, kun korvausta on saatu myös sairausvakuutuslain perusteella
 • 90 % lääkkeistä, kliinisistä ravintovalmisteista, niitä vastaavista tuotteista ja perusvoiteista 

 • korvausperuste on lääkkeen viitehinta

 • ylemmän erityiskorvausluokan lääkkeet sairausvakuutuslain mukaisesti

 

Laboratoriotutkimukset

 • korvausta myönnetään silloin, kun myös sairausvakuutuslain mukaiseen korvaukseen on oikeus
 • 100 % laboratoriotutkimuksesta, patologian alaan kuuluvasta tutkimuksesta sekä niihin liittyvästä näytteenotosta

 

Magneettitutkimukset

 • korvausta myönnetään silloin, kun myös sairausvakuutuslain mukaiseen korvaukseen on oikeus
 • 80 % magneettitutkimuksesta (edellytyksenä erikoislääkärin lähete)

 

 Radiologiset tutkimukset

 • 80 % muusta radiologisesta tutkimuksesta (ei kuitenkaan tutkimuksen yhteydessä tehtäviä muita toimenpiteitä)
 • korvausta myönnetään silloin, kun myös sairausvakuutuslain mukaiseen korvaukseen on oikeus

 

Fysioterapia

 • korvausta myönnetään silloin, kun myös sairausvakuutuslain mukaiseen korvaukseen on oikeus
 • 80 % fysioterapiasta ja fysioterapeuttisesta tutkimuksesta 

 

Hieronta

 • 80 % lääkärin määräämästä hieronnasta enintään 10 hoitokertaa kalenterivuodessa
 • hierojan tulee olla Valviran Terhikki-listalla nimikkeellä "Koulutettu hieroja"

 

Kuntoutuspsykoterapia 

 • 50 % Kelan korvaaman kuntoutuspsykoterapian omavastuuosuudesta Kelan korvaamien käyntikertojen osalta

 

Muut hoidot

 • korvausta myönnetään silloin, kun myös sairausvakuutuslain mukaiseen korvaukseen on oikeus
 • 100 % sytostaatti- ja keinomunuaishoidosta sekä valohoidosta

    

Tukitarvikkeet

 • sidosten, tukisukkien, tukiliivien ja jalkatukien hankkimisesta aiheutuneet kustannukset enintään 101 euron enimmäismäärään saakka korvauskertaa kohti (edellytyksenä lääkärin tutkimus- ja hoitomääräys)

 

Silmälasit

 • yksistä silmälaseista 300 euroa kolmen vuoden välein yhden jäsenyysvuoden jälkeen

 • tarkastelujakso on vuosi eikä päivämäärä, jolloin edelliset lasit on hankittu (esim. jos silmälasit on ostettu vuonna 2017, seuraavan kerran korvausta voi saada vuonna 2020 ostetuista silmälaseista)

 

Näönkorjausleikkaus

 •  näköä korjaavasta leikkauksesta enintään 300 euroa varsinaisen leikkaustoimenpiteen osalta

 

Optikon suorittama näöntarkastus      

 • 100 % optikon perimästä näöntarkastusmaksusta
 • korvaus ei vähennä silmälaseista maksettavaa korvaussummaa

 

Hammashoito

 • hammashoidosta 200 euroa kalenterivuodessa yhden jäsenyysvuoden jälkeen

 • hoidon antamispäivämäärä ratkaisee minkä vuoden kustannus hammashoito on

 • hammaslääkärin ja erikoishammasteknikon suorittamasta proteettisesta hoidosta enintään 337 euroa aikaisintaan viiden vuoden välein viiden jäsenyysvuoden jälkeen

 

Hautausavustus

 • hautausavustus jäsenen omaisille 1000 euroa silloin, kun henkilö menehtyessään on ollut kassan jäsen

 

Eroavustus

 • eroavustus eräissä tapauksissa eläkkeelle jäädessä (vrt. kassan säännöt 17 §)

 

Lisätietoja kassan korvauksista löydät kassan säännöistä kohdista Sairausvakuutuslain mukainen toiminta (11 § - 13 §)  ja  Lisäetuudet  (14 § - 19 §).