Viesti

Korvattavat kustannukset

 

Sairaanhoidon korvaukset

 • Jos jäsen on käynyt sellaisessa  apteekissa / lääkäriasemalla tai hoitolaitoksessa ,   johon vakuutuskassalla ei ole suorakorvaussopimusta, niin jäsenen tulee maksaa hoidosta aiheutuneet kustannukset kokonaan --  palveluntuottaja ei saa suoraan vähentää Kelan osuutta laskunsa loppusummasta.

 • korvausten maksamisen jälkeen saat kassalta korvauskuitin, josta ilmenevät kaikki  kassan suorittamat korvaukset

 • lisäksi saat Kelan keskitetyn postituksen kautta  erikseen päätöksen, jossa on selvitys sairausvakuutuslain mukaisesta korvauksesta.

 

Kassan lähettämän korvauskuitin voit saada suoraan NetPostiisi  www.posti.fi/netposti

 


 

Hakuaika

 • Korvausta sairauden tai raskauden ja synnytyksen aiheuttamista kustannuksista on  haettava kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun maksu, josta korvausta haetaan,  on suoritettu 

 


 

Korvattavat kustannukset

 

Korvausta myönnetään tarpeellisista kustannuksista silloin, kun kysymyksessä on sairauden hoito.

 

Lääkäripalkkiot

 • 100 % yleislääkärinpalkkiosta

   80 % erikoislääkärin palkkiosta

 •  80 % yksityisellä lääkäriasemalla lääkärin tekemästä toimenpiteestä

 

Laitosmaksut

 • laitosmaksusta korvataan enintään 500 euroa/hoitokerta

 

Terveyskeskusmaksut

 • 100 % terveyskeskusmaksusta

 

Sairaalamaksut

 • 100 % sairaalan ja terveyskeskuksen hoitopäivämaksusta (alimman maksuluokan mukaan)

 

Päiväkirurgiamaksut

 • 100 % päiväkirurgiasta peritystä maksusta (enintään sos- ja terv.huollon asiakasmaksuista annetun asetuksen 912/1992 mukaisiin enimmäismääriin saakka)

 

Poliklinikkamaksut

 • 100 % poliklinikkamaksusta

 

Lääkkeet

 • 90 % lääkkeistä, kliinisistä ravintovalmisteista, niitä vastaavista tuotteista ja perusvoiteista silloin, kun korvausta on saatu myös sairausvakuutuslain nojalla.  Korvausperuste on lääkkeen viitehinta.

 • ylemmän erityiskorvausluokan lääkkeet sairausvakuutuslain mukaisesti

 

Laboratoriotutkimukset

 • 100 % laboratoriotutkimuksista,  patologian alaan kuuluvista tutkimuksista sekä niihin liittyvistä näytteenotoista

 

Magneettitutkimukset

 • 80 % magneettitutkimuksista (edellytyksenä erikoislääkärin lähete)

 

 Radiologiset tutkimukset

 •  80 % muista radiologisista tutkimuksista (ei tutkimuksen yhteydessä tehtäviä muita toimenpiteitä)

 

Fysioterapia

 • 80 % fysioterapiasta ja fysioterapeuttisista tutkimuksista (silloin, kun hoito on myös sairausvakuutuslain mukaan korvattavaa)

 

Hieronta

 • 80 % lääkärin määräämästä hieronnasta enintään 10 hoitokertaa kalenterivuodessa.  Hierojan tulee olla Valviran Terhikki-listalla koulutetun hierojan nimikkeellä.   

 

Kuntoutuspsykoterapia 

 • 50 % Kelan korvaaman kuntoutuspsykoterapian omavastuuosuudesta Kelan korvaamien käyntikertojen osalta

 

Muut hoidot

 • 100 % sytostaatti- ja keinomunuaishoidosta sekä valohoidosta (silloin, kun hoito on myös sairausvakuutuslain mukaan korvattavaa)

    

Tukitarvikkeet

 • sidosten, tukisukkien, tukiliivien ja jalkatukien hankkimisesta aiheutuneet kustannukset enintään 101 euron enimmäismäärään saakka korvauskertaa kohti (tulee olla lääkärin tutkimus- ja hoitomääräys mukana)

 

Silmälasit

 • yksistä silmälaseista 300 euroa kolmen vuoden välein yhden jäsenyysvuoden jälkeen. Tarkastelujakso on vuosi eikä päivämäärä, jolloin edelliset lasit on hankittu.  

  Esim. jos silmälasit on ostettu vuonna 2017, seuraavan kerran korvausta voi saada vuonna 2020 ostetuista silmälaseista.

 

Näönkorjausleikkaus

 •  näköä korjaavasta leikkauksesta enintään 300 euroa varsinaisen leikkaustoimenpiteen osalta

 

Optikon suorittama näöntarkastus      

 • 100 % optikon perimästä näöntarkastusmaksusta. Korvaus ei vähennä silmälaseista maksettavaa korvaussummaa.

 

Hammashoito

 • hammashoidosta 200 euroa kalenterivuodessa yhden jäsenyysvuoden jälkeen. Hoidon antamispäivämäärä ratkaisee minkä vuoden kustannus hammashoito on.

 • hammaslääkärin ja erikoishammasteknikon suorittamasta proteettisesta hoidosta enintään 337 euroa aikaisintaan viiden vuoden välein viiden jäsenyysvuoden jälkeen

 

Hautausavustus

 • hautausavustus jäsenen omaisille 1000 euroa

 

Eroavustus

 • eroavustus eräissä tapauksissa eläkkeelle jäädessä ( vrt. kassan säännöt § 17)

Lisätietoja kassan korvauksista löydät kassan säännöistä kohdista Sairausvakuutuslain mukainen toiminta ( 11 § - 13 §)  ja  Lisäetuudet  (14 § - 20 §).