Viesti

Toimintaohjeita

 

SAIRASLOMAN PITUUS 10 ARKIPÄIVÄÄ TAI VÄHEMMÄN

 

 • Kaikki työntekijän omaan sairauteen tai vapaa-ajan tapaturmaan liittyvät lääkärintodistukset tulee toimittaa esimiehelle. 

 • Erillistä hakemusta ei tarvita.

 • Jos kyseessä on vapaa-ajan tapaturma, täytä kuitenkin aina  SELVITYS  TAPATURMASTA-lomake  (KELA:n lomake SV 143).

 

MAKSUPÄIVÄ ON SIIS NÄISSÄ TAPAUKSISSA AINA PERJANTAI.

 


 

SAIRASLOMAN PITUUS YLI 10 ARKIPÄIVÄÄ

 

 • Lääkärintodistuksen ja mahdollisen tapaturmaselvityksen lisäksi näissä tapauksissa tulee täyttää aina SAIRAUSPÄIVÄRAHAHAKEMUS (KELAn lomake SV 8).

 

MAKSUPÄIVÄ ON PERJANTAI

Arkipäiviin kuuluvat myös lauantait !

 


 

VANHEMPAINETUUDET (äitiys-, isyys- tai vanhempainraha)

 

 • Nämä KELA:n etuudet maksetaan vakuutuskassasta, jos etuuden saaja on kassan jäsen (esim. isyysrahaa hakeva isä).

 • Hakemuslomakkeita saa vakuutuskassasta, KELAn toimistosta tai internetistä osoitteesta www.kela.fi tai alla olevista linkeistä

 • äidin vanhempainetuushakemus (KELA:n lomake SV 9)
 • isän vanhempainetuushakemus (KELA:n lomake SV 29a)

 


 

SAIRAANHOIDON KUSTANNUKSET

 

 • Sairaanhoidon kustannuksia ovat mm. lääke-, lääkärinpalkkiokustannukset, laboratorio-, radiologiset tutkimukset, fysioterapia, sairaalahoito, terveyskeskusmaksut, poliklinikkamaksut, hammashoito ja silmälasit.

 • Lasku maksetaan ensin.

 • Kaikki alkuperäiset asiapaperit ja korvaushakemus (ellei esim. tutkimus- ja hoitomääräyksen kääntöpuolella ole sitä) lähetetään kassaan. Erillistä maksukuittia ei tarvita.

 • Silmälasikorvausta haettaessa on korvaushakemukseen liitettävä kopio optikkoliikkeen asiakaskortista tai lääkärin kirjoittamasta linssireseptistä sekä alkuperäinen maksukuitti.

 • Jos käyttää niitä apteekkeja, lääkäriasemia tai tutkimus- ja hoitolaitoksia, joiden kanssa kassa on tehnyt suoraveloitussopimuksen, tulee lasku heiltä suoraan kassaan kun jäsen esittää heille kassan numerolla 12705 varustetun sairausvakuutuskortin ja maksaa mahdollisen omavastuuosuuden suoraan apteekille tai laitokselle.

 • Jäsen maksaa  omavastuuosuuden suoraan laitokselle, kun on kyse fysioterapiasta tai yksityisellä lääkäriasemalla suoritetusta leikkauksesta tai siihen verrattavasta toimenpiteestä.

 • Korvaushakemus (Kelan lomake SV 127)

 

MAKSUPÄIVÄ ON TORSTAI.