Rekisteriasioiden yhteyshenkilö: Marja Perkiö, s-posti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., puh. 050 3341377

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Tietojen käsittelyn tarkoituksena on kassan sääntöjen mukaisten lisäetuuskorvausten käsittely ja maksaminen, asiakaspalvelu sekä korvauksiin liittyvä tilastointi ja raportointi. Tietojen käsittelyn tarkoituksena on myös kassan jäsenyyssuhteen hoito, asiakaspalvelu ja jäsenyyteen perustuva tilastointi ja raportointi. Tietojen käsittelyn tarkoituksena on myös sairausajan palkanmaksu.  Perusteena käsittelylle on Vakuutuskassalain mukainen toiminta (Tietosuoja-asetus artikla 9.2.)

 

Henkilötietoryhmien tietosisältö ja säännönmukaiset tietolähteet

Työnantajalta sekä palkanmaksua hoitavalta palveluntuottajalta asiakkaan työsuhteen alkamis- ja päättymistiedot, ennakonpidätystiedot, keskituntiansio, päiväpalkka, viikko/päivittäinen työaika, yksilöintitiedot asiakkaasta, rekisteröityjen työnantajatiedot, jäsenmaksutiedot, sairausaika.

 

Henkilötietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Tietoja luovutetaan vain asiakkaan suostumuksella tai asiakkaan erillisestä pyynnöstä. Vakuutuskassalain 165c § mukaisesti lautakunnille sekä tieteelliseen tai historialliseen tutkimukseen. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

Rekisterien suojaus

Henkilötietoja käsittelevät kassan toimihenkilöt ja hallituksen jäsenet ovat salassapito- ja vaitiolovelvollisia Vakuutuskassalain 165 § nojalla. Nämä henkilöt ovat allekirjoittaneet vaitiolo- ja salassapitositoumukset. Nimetyt käyttövaltuudet ja tehtävät rajaavat oikeutta käsitellä henkilötietoja. Tiedot säilytetään tiedostona, jonne pääsy vain kassan toimihenkilöillä. Asiakaspalvelutilanteessa asiakas tunnistetaan henkilötunnuksella.

 

Henkilötietojen säilyttämisaika

Jäsenyyteen liittyviä asiakirjoja säilytetään toistaiseksi. Etuusasioihin liittyviä asiakirjoja säilytetään Kirjanpitolain mukaisesti kuluva + 6 vuotta tai käyttötarkoituksen mukaisesti. Asiakirjat hävitetään tietosuoja huomioiden.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Henkilöllä on oikeus tarkastaa, pyytää virheellisen tiedon korjaamista tai poistamista sekä pyytää tietojensa siirtämistä järjestelmästä toiseen. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti kassalle. Kassa toimittaa tiedot pääsääntöisesti kuukauden kuluessa pyynnöstä, kuitenkin viimeistään kolmen kuukauden kuluessa. Asiakkaalle toimitetaan tiedot, joita ei mahdollisen aikaisemman pyynnön perusteella ole toimitettu. Mikäli asiakas katsoo, että häntä koskevien tietojen käsittelyssä on rikottu tietosuoja-asetusta, on hänellä oikeus tehdä valitus tietosuoja-asioiden valvontaviranomaiselle.