Sairausajan palkanmaksaja vaihtuu 1.1.2019 alkaen

Vakuutuskassan jäsenten sairausajan palkan maksaminen siirtyy Vakuutuskassasta palkanlaskentaan (Silta Oy) 1.1.2019 alkaen. Sairausajan palkka maksetaan normaalin palkanmaksun yhteydessä. Sairausajan palkka näkyy jatkossa palkkalaskelmalla.

ABB Oy on ohjeistanut esimiehiä lääkärintodistusten toimittamisesta Silta Oy:lle. Tuntipalkkaisten osalta muutos koskee 17.12.2018 alkavaa palkkajaksoa. Kuukausipalkkaisten osalta muutos on voimassa  joulukuun sairausajan palkoista lukien.

Muutoksen myötä kokoaikatyötä tekevälle työajantasaamislisä kertyy jatkossa palkallisen sairauspoissaolon ajalta palkanlaskennassa ns. työajantasaamisraha-kertymään. Aikaisemmin Vakuutuskassa on maksanut sairausajan palkan (=täydennyspäivärahan) huomioiden työajantasaamislisän.

 

Vanhempainvapaan palkallinen jakso

Äitiys-, isyys- ja vanhempainrahaa haetaan kuten ennenkin joko sähköisesti Kelan asiointijärjestelmässä tai täyttämällä paperihakemus Vakuutuskassalle. Silta Oy maksaa vanhempainvapaan palkallisen jakson, joka näkyy palkkalaskelmalla.