Lisäyksiä ja uutta kassan etuuksissa 12.5.2021 lukien

Edustajisto on kokouksessaan 21.4.2021 hyväksynyt ja Finanssivalvonta 12.5.2021 vahvistanut seuraavat lisäykset kassan jäsenten etuuksiin:

  1. Hammashoidon lisäkorvaus nousee 200 eurosta 250 euroon kalenterivuodessa.
  2. Tukitarvikkeisiin lisätään purentakiskojen korvaus. Purentakiskojen kustannuksista voidaan korvata enintään 101 euroa ostokertaa kohti. Purentakiskoja varten on oltava lääkärin määräys.
  3. Uniapneaa varten tarvittavan CPAP-laitteen vuokrasta tai hankinnasta tai väliaikaisen unimaskin hinnasta korvataan enintään 150 euroa hoidon alkuvaiheessa. Korvauksen voi saada silloin kun jäsen ei vielä ole saanut laitetta julkisen sairaanhoidon yksiköstä. Korvauksen saamiseksi on oltava lääkärin lähete.
  4. Työterveyslääkärin määräämästä lyhytpsykoterapiasta korvataan 80 %, kuitenkin enintään viisi hoitokertaa ja enintään 800 euroa kalenterivuodessa.

Lisäksi Finanssivalvonta hyväksyi tarkennukset seuraaviin sääntöjen kohtiin:

  1. Lääkärinpalkkio korvataan silloin, kun hoito on myös sairausvakuutuslain nojalla korvattavaa (sääntöjen kohta 14 § 1 a).
  2. Hierontaa korvataan 10 hoitokertaa kalenterivuodessa (sääntöjen kohta 14 § 4 d).

Nyt vahvistettuja uusia etuuksia on mahdollista hakea 12.5.2021 alkaen syntyneisiin kustannuksiin.