ABB:n vakuutuskassan hallitus päätti kokouksessaan 7.9.2021 kassan jäsenmaksun alentamisesta määräajaksi. Jäsenmaksun alentamiseen päädyttiin koska vuodesta 2021 olisi sijoitusten myynnistä johtuen ollut tulossa ylijäämäinen.

Jäsenmaksua alennetaan 1,4 %:sta 1,05 %:iin. Alennettu jäsenmaksu on voimassa tuntipalkkaisten osalta palkkakaudet 20/2021 – 1/2022 ja kuukausipalkkaisten osalta ajalla 1.9.2021 – 31.12.2021. Kuntoutustuella tai osatyökyvyttömyyseläkkeellä olevien jäsenmaksu ajalta 1.9.2021 – 31.12.2021 hyvitetään jälkikäteen. Määräajan jälkeen jäsenmaksu on jälleen 1,4 % palkasta.