Edustajisto on kokouksessaan 6.4.2022 hyväksynyt ja Finanssivalvonta 20.6.2022 vahvistanut laitosmaksun korotuksen 500 eurosta 800 euroon hoitokertaa kohti. Laitosmaksun korotus on voimassa 20.6.2022 ja sen jälkeen syntyneissä kustannuksissa.

Lisäksi Finanssivalvonta on hyväksynyt kassan uudet säännöt eläkesäätiöistä ja eläkekassoista annetun lain ja vakuutuskassalain mukaisiksi. Vakuutuskassan uudet säännöt ovat luettavissa nettisivuilla kohdassa ”Kassan säännöt”.