Viesti

ABB:n vakuutuskassan hallitus päätti kokouksessaan 7.9.2021 kassan jäsenmaksun alentamisesta määräajaksi. Jäsenmaksun alentamiseen päädyttiin koska vuodesta 2021 olisi sijoitusten myynnistä johtuen ollut tulossa ylijäämäinen.

Jäsenmaksua alennetaan 1,4 %:sta 1,05 %:iin. Alennettu jäsenmaksu on voimassa tuntipalkkaisten osalta palkkakaudet 20/2021 – 1/2022 ja kuukausipalkkaisten osalta ajalla 1.9.2021 – 31.12.2021. Kuntoutustuella tai osatyökyvyttömyyseläkkeellä olevien jäsenmaksu ajalta 1.9.2021 – 31.12.2021 hyvitetään jälkikäteen. Määräajan jälkeen jäsenmaksu on jälleen 1,4 % palkasta.

Lisäyksiä ja uutta kassan etuuksissa 12.5.2021 lukien

Edustajisto on kokouksessaan 21.4.2021 hyväksynyt ja Finanssivalvonta 12.5.2021 vahvistanut seuraavat lisäykset kassan jäsenten etuuksiin:

  1. Hammashoidon lisäkorvaus nousee 200 eurosta 250 euroon kalenterivuodessa.
  2. Tukitarvikkeisiin lisätään purentakiskojen korvaus. Purentakiskojen kustannuksista voidaan korvata enintään 101 euroa ostokertaa kohti. Purentakiskoja varten on oltava lääkärin määräys.
  3. Uniapneaa varten tarvittavan CPAP-laitteen vuokrasta tai hankinnasta tai väliaikaisen unimaskin hinnasta korvataan enintään 150 euroa hoidon alkuvaiheessa. Korvauksen voi saada silloin kun jäsen ei vielä ole saanut laitetta julkisen sairaanhoidon yksiköstä. Korvauksen saamiseksi on oltava lääkärin lähete.
  4. Työterveyslääkärin määräämästä lyhytpsykoterapiasta korvataan 80 %, kuitenkin enintään viisi hoitokertaa ja enintään 800 euroa kalenterivuodessa.

Lisäksi Finanssivalvonta hyväksyi tarkennukset seuraaviin sääntöjen kohtiin:

  1. Lääkärinpalkkio korvataan silloin, kun hoito on myös sairausvakuutuslain nojalla korvattavaa (sääntöjen kohta 14 § 1 a).
  2. Hierontaa korvataan 10 hoitokertaa kalenterivuodessa (sääntöjen kohta 14 § 4 d).

Nyt vahvistettuja uusia etuuksia on mahdollista hakea 12.5.2021 alkaen syntyneisiin kustannuksiin.

Uusi osoitteemme 9.12.2019 lähtien:  Strömbergin Puistotie 6 C/ KT-rakennus 1. krs.

Postilokero-osoite ei muutu: PL 615, 65101 Vaasa.

Sairausajan palkanmaksaja vaihtuu 1.1.2019 alkaen

Vakuutuskassan jäsenten sairausajan palkan maksaminen siirtyy Vakuutuskassasta palkanlaskentaan (Silta Oy) 1.1.2019 alkaen. Sairausajan palkka maksetaan normaalin palkanmaksun yhteydessä. Sairausajan palkka näkyy jatkossa palkkalaskelmalla.

ABB Oy on ohjeistanut esimiehiä lääkärintodistusten toimittamisesta Silta Oy:lle. Tuntipalkkaisten osalta muutos koskee 17.12.2018 alkavaa palkkajaksoa. Kuukausipalkkaisten osalta muutos on voimassa  joulukuun sairausajan palkoista lukien.

Muutoksen myötä kokoaikatyötä tekevälle työajantasaamislisä kertyy jatkossa palkallisen sairauspoissaolon ajalta palkanlaskennassa ns. työajantasaamisraha-kertymään. Aikaisemmin Vakuutuskassa on maksanut sairausajan palkan (=täydennyspäivärahan) huomioiden työajantasaamislisän.

 

Vanhempainvapaan palkallinen jakso

Äitiys-, isyys- ja vanhempainrahaa haetaan kuten ennenkin joko sähköisesti Kelan asiointijärjestelmässä tai täyttämällä paperihakemus Vakuutuskassalle. Silta Oy maksaa vanhempainvapaan palkallisen jakson, joka näkyy palkkalaskelmalla.

Pääkaupunkiseudulla on Terveystalolle tapahtuvassa ajanvarauksessa ilmennyt haasteita.

Sekaannusten välttämiseksi on tärkeää huomioida ajanvarauksessa puhelimitse se, että kassan jäsen ilmoittaa kuuluvansa ABB:n vakuutuskassaan ja Terveystalolle ilmoittautuessa näyttää Kela-kortin kääntöpuolta, jossa on teksti ”Työpaikkakassa Arbetsplatskassa 12705”. Näin meneteltäessä ajanvaraus onnistuu ja Terveystalo laskuttaa vakuutuskassaa sopimuksen mukaisesti ja mahdollisen omavastuun osalta kassan jäsentä.

Nettiajanvarauksessa kassan jäsenen tulee valita kohta ”Yksityisasiakas” niin lasku ohjautuu vakuutuskassaan.

Jos käynnin aiheena on laboratorio- tai radiologinen tutkimus ja henkilöllä on ABB Työtervey-den lähete, jossa on leima ”Laskutus: ABB Oy Työterveys, PL 85, 00381 Helsinki” niin näissä tapauksissa ei kassan jäsenyyttä tarvitse osoittaa Kela-kortilla vaan Terveystalo laskuttaa ABB Oy Työterveyttä lähetteessä mainittuun osoitteeseen.

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö: Marja Perkiö, s-posti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., puh. 050 3341377

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Tietojen käsittelyn tarkoituksena on kassan sääntöjen mukaisten lisäetuuskorvausten käsittely ja maksaminen, asiakaspalvelu sekä korvauksiin liittyvä tilastointi ja raportointi. Tietojen käsittelyn tarkoituksena on myös kassan jäsenyyssuhteen hoito, asiakaspalvelu ja jäsenyyteen perustuva tilastointi ja raportointi. Tietojen käsittelyn tarkoituksena on myös sairausajan palkanmaksu.  Perusteena käsittelylle on Vakuutuskassalain mukainen toiminta (Tietosuoja-asetus artikla 9.2.)

 

Henkilötietoryhmien tietosisältö ja säännönmukaiset tietolähteet

Työnantajalta sekä palkanmaksua hoitavalta palveluntuottajalta asiakkaan työsuhteen alkamis- ja päättymistiedot, ennakonpidätystiedot, keskituntiansio, päiväpalkka, viikko/päivittäinen työaika, yksilöintitiedot asiakkaasta, rekisteröityjen työnantajatiedot, jäsenmaksutiedot, sairausaika.

 

Henkilötietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Tietoja luovutetaan vain asiakkaan suostumuksella tai asiakkaan erillisestä pyynnöstä. Vakuutuskassalain 165c § mukaisesti lautakunnille sekä tieteelliseen tai historialliseen tutkimukseen. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

Rekisterien suojaus

Henkilötietoja käsittelevät kassan toimihenkilöt ja hallituksen jäsenet ovat salassapito- ja vaitiolovelvollisia Vakuutuskassalain 165 § nojalla. Nämä henkilöt ovat allekirjoittaneet vaitiolo- ja salassapitositoumukset. Nimetyt käyttövaltuudet ja tehtävät rajaavat oikeutta käsitellä henkilötietoja. Tiedot säilytetään tiedostona, jonne pääsy vain kassan toimihenkilöillä. Asiakaspalvelutilanteessa asiakas tunnistetaan henkilötunnuksella.

 

Henkilötietojen säilyttämisaika

Jäsenyyteen liittyviä asiakirjoja säilytetään toistaiseksi. Etuusasioihin liittyviä asiakirjoja säilytetään Kirjanpitolain mukaisesti kuluva + 6 vuotta tai käyttötarkoituksen mukaisesti. Asiakirjat hävitetään tietosuoja huomioiden.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Henkilöllä on oikeus tarkastaa, pyytää virheellisen tiedon korjaamista tai poistamista sekä pyytää tietojensa siirtämistä järjestelmästä toiseen. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti kassalle. Kassa toimittaa tiedot pääsääntöisesti kuukauden kuluessa pyynnöstä, kuitenkin viimeistään kolmen kuukauden kuluessa. Asiakkaalle toimitetaan tiedot, joita ei mahdollisen aikaisemman pyynnön perusteella ole toimitettu. Mikäli asiakas katsoo, että häntä koskevien tietojen käsittelyssä on rikottu tietosuoja-asetusta, on hänellä oikeus tehdä valitus tietosuoja-asioiden valvontaviranomaiselle.

Edustajiston kokous on 19.4.2018 päättänyt seuraavista sääntömuutoksista 1.5.2018 lukien:

1) Lisäetuutena korvataan enintään 3000 e / kalenterivuosi seuraavista lääkärin määräämistä tutkimuksista: laboratoriotutkimukset, patologian alaan kuuluvat tutkimukset (sis. näytteenotto) sekä valohoito (silloin kun se on myös sairausvakuutuslain mukaan korvattavaa).

2) Magneettitutkimuksesta ja muista radiologisista tutkimuksista korvataan korvataan 80 %. Korvauksen enimmäismäärä on 3000 e kalenterivuodessa.

3) Hammashoidon lisäetuutena korvataan enintään 200 e kalenterivuoden aikana annetuista hoidoista.

4) Eroavustus maksetaan myös jäsenelle, joka eroaa kassasta siirtyessään osittain varhennetulle vanhuuseläkkeelle ja jää kokonaan pois työstä.

Tarkemmat tiedot muutoksista kassan säännöissä.

Voit ottaa yhteyttä vakuutuskassaan lähettämällä viestin uuteen sähköpostiosoitteeseemme:

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

Ota käyttöön ilmainen Netposti ja saat kassan lähettämät korvauskuitit suoraan sähköiseen postilaatikkoosi

Netpostin käyttöönotto on helppoa, ohjeet löytyvät Postin sivuilta www.posti.fi/netposti. Alla ohje Netpostin käyttöönotosta:

1. Mene osoitteeseen www.posti.fi/netposti

2. Valitse " Ota Netposti käyttöön" ja kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksillasi

3. Klikkaa "Ota Netposti käyttöösi"-painiketta ja täytä pyydetyt tiedot

4. Klikkaa "Hyväksyn ehdot ja otan Netpostin käyttöön"

5. Hae lähettäjäluettelosta ABB:n vakuutuskassa ja klikkaa "Tallenna ja jatka"

6. Tarkista yhteystietosi

7. Klikkaa "Aloita Netpostin käyttö"-painiketta. Luo oma käyttäjätunnus ja salasana ensimmäisellä kerralla

8. Valmista! Saat jatkossa korvauskuitit sähköisenä Netpostiin

 

Voit käyttää Netpostia myös mobiilisti lataamalla Posti-mobiilisovelluksen suoraan sovelluskaupasta.

 

Netpostin käyttö on kirjepostia huomattavasti edullisempaa ja kuitit säilyvät sähköisessä muodossa vaivattomasti jopa seitsemän vuotta.

 

Edustajiston kokous on 19.4.2016 päättänyt seuraavista sääntömuutoksista:

1) Kassan jäsenmaksu on 1,4 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta sekä osatyökyvyttömyys- ja osa-aikaeläkkeestä. Jäsenmaksu peritään myös työsuhteen päättyessä maksettavasta lomakorvauksesta ja lomarahasta.

2) Erikoislääkärien perimistä palkkioista korvataan 80 %. Ei koske hammaslääkärin palkkiota.

3) Radiologisista tutkimuksista korvataan 80 %. Radiologisiin tutkimuksiin kuuluvat mm. röntgen-, ultraääni- ja tietokonetomografiatutkimukset.

4) Hautausavustuksen määrä on 1000 euroa.

5) Eroavustuksen määrä on 1200 euroa (kokoaikatyöntekijä) ja osa-aikatyöntekijän eroavustus on osa-aikatyön suhteessa eroavustuksesta.

Tarkemmat tiedot kassan säännöissä.

Muutokset tulevat voimaan 1.5.2016 lähtien

Alakategoriat